За контакти и поръчки в България:
Е. Коларов (Ardavarz)
тел. +35929783178

Skype: Ardavarz
Можете да се свържете също, ако желаете
безплатна демонстрация на биоенергиен пренос.
www.zhivaenergia.com